Настройкі
Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь

Реализация государственного имущества