Настройкі
Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь

Единая информационная база неиспользуемого государственного имущества