Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь

Ўладальніцкі нагляд


Уладальніцкі нагляд - гэта сістэма мер па ўдзелу дзяржавы ў кіраванні гаспадарчымі таварыствамі, частка акцый (долей у статутных фондах) якіх знаходзіцца ва ўласнасці Рэспублікі Беларусь, у мэтах павышэння эфектыўнасці дзейнасці гэтых таварыстваў і абароны эканамічных інтарэсаў дзяржавы.

У адпаведнасці з часткай першай артыкула 26 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці і пераўтварэнні дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў у адкрытыя акцыянерныя таварыствы» Дзяржкаммаёмасць ажыццяўляе валоданне і распараджэнне акцыямі, якія належаць Рэспубліцы Беларусь, перадае дзяржаўную долю акцый у кіраванне іншым рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, іншым дзяржаўным арганізацыям, падпарадкаваным Ураду Рэспублікі Беларусь, якія прызначаюць асоб, якія прайшлі спецыяльную падрыхтоўку, прадстаўнікамі дзяржавы ў органах кіравання акцыянерных таварыстваў. Такім чынам, удзел дзяржавы ў кіраванні акцыянернымі таварыствамі ажыццяўляецца праз удзел прадстаўнікоў дзяржавы ў рабоце органаў кіравання акцыянерных таварыстваў – агульным сходзе акцыянераў, савеце дырэктараў (наглядальным савеце).

Дзяржкаммаёмасць забяспечвае метадычнае кіраўніцтва дзейнасцю прадстаўнікоў дзяржавы, кантралюе выкананне органамі, якія ажыццяўляюць уладальніцкі нагляд, ускладзеных на іх абавязкаў па кіраванні акцыямі (долямі ў статутных фондах) таварыстваў, якія належаць дзяржаве.

Акцыі,  якія належаць Рэспубліцы Беларусь,  акцыянерных таварыстваў, створаных у працэсе пераўтварэння дзяржаўных прадпрыемстваў, перадаюцца ў кіраванне па галіноваму прынцыпу. Акцыямі кіруюць міністэрствы, канцэрны, камітэты, у падпарадкаванні якіх знаходзіліся дзяржаўныя прадпрыемствы да пераўтварэння ў акцыянерныя таварыствы.

Функцыі галіновых органаў дзяржаўнага кіравання па арганізацыі і забеспячэнні дзейнасці прадстаўнікоў дзяржавы вызначаны Палажэннем аб прадстаўніках дзяржавы ў органах кіравання гаспадарчых таварыстваў, акцыі (долі ў статутных фондах) якіх належаць Рэспубліцы Беларусь або адміністрацыйна-тэрытарыяльным адзінкам, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2008 г. № 694 "Аб прадстаўніках дзяржавы ў органах кіравання гаспадарчых таварыстваў, акцыі (долі ў статутных фондах) якіх належаць Рэспубліцы Беларусь або адміністрацыйна-тэрытарыяльным адзінкам».

Гэтым Палажэннем устаноўлены абавязкі прадстаўнікоў дзяржавы. У прыватнасці, прадугледжана пісьмовае ўзгадненне з органам, які ажыццяўляе ўладальніцкі нагляд, іх пазіцыі па галасаванні на сходах акцыянераў, пасяджэннях савета дырэктараў (наглядальнага савета) па пытаннях унясення змяненняў у статут акцыянернага таварыства, змены статутнага фонду, правядзення здзелак па набыцці, адчужэнні і залогу маёмасці грамадства, прызначэння на пасаду i вызвалення ад пасады кіраўніка таварыства, выкарыстання грамадствам чыстага прыбытку і іншым пытанням, аднесеным да выключнай кампетэнцыі агульнага сходу акцыянераў.

Акрамя гэтага, у адпаведнасці з Палажэннем, Дзяржкаммаёмасцю ўзгадняюцца прапановы органаў, якія ажыццяўляюць уладальніцкі нагляд, па пытаннях здзяйснення буйных здзелак, якія цягнуць за сабой адчужэнне або магчымасць адчужэння маёмасці гаспадарчых таварыстваў, змены іх статутных фондаў, рэарганізацыі і ліквідацыі таварыстваў.

Згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2008 г. № 694 кандыдатуры асоб да прызначэння прадстаўнікамі дзяржавы ўзгадняюцца з Дзяржкаммаёмасцю. Дадзеная мера дазваляе выключаць выпадкі прызначэння прадстаўнікоў дзяржавы ў органы кіравання гаспадарчых таварыстваў, якiя не адпавядаюць устаноўленым патрабаванням. Дзяржкаммаёмасцю сумесна з Інстытутам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі эканамічных кадраў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта пастаянна праводзяцца курсы па падрыхтоўцы прадстаўнікоў дзяржавы.